Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 60 x 60 cm Private collection

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 60 x 60 cm Private collection

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 60 x 60 cm Private collection

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 60 x 60 Private collection

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 60 x 60 cm Private collection

press to zoom
Plain 2021
Plain 2021

oil on found fabric, 60 x 60 cm Private collection

press to zoom
Horizon 2022
Horizon 2022

oil on found canvas, 30 x 30 cm Available

press to zoom
Horizon 2022
Horizon 2022

oil on found canvas, 30 x 30 cm Available

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 30 x 30 cm Available

press to zoom
Horizon 2021
Horizon 2021

oil on found fabric, 30 x 30 cm Available

press to zoom
Plain 2022
Plain 2022

oil on found canvas, 30 x 30 cm Available

press to zoom
Plain 2022
Plain 2022

oil on found canvas, 30 x 30 cm Available

press to zoom